Projekt

Lantbruk


Byggnader för både människor, maskiner och djur. Vi är experter på lantbruksbyggnader i de tre underkategorierna djurstallar, maskinhallar och verkstäder. Beroende på byggnadens omfattning och användningsområde krävs olika typer av lösningar. Vi rekommenderar alltid stålkonstruktioner som bas och anpassar oss till de höga krav som finns gällande bland annat brandsäkerhet och ventilation. I byggnader där både människor och djur ska vistas och trivas tar vi hänsyn till specifika krav på funktioner som ljusinsläpp och portar. I våra byggnader får både människa och djur den bästa möjliga miljön.