Integritetspolicy för personuppgifter

From 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Vi på Jacob Lindh AB kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och krav som finns enligt gällande lagstiftning. Mer information kring reglerna och vilka rättigheter du har finns på Datainspektionens hemsida.
​​​​​​​
Tre viktiga punkter att känna till:
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga.
  • I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Detta betyder dock att vi fortfarande ha rätt att använda de redan insamlade uppgifterna, eftersom vi har fått samtycke sedan tidigare.
  • Är det så att du får information från oss som du av någon anledning är felaktig, så radera direkt informationen och meddela oss detta snarast möjligt så ska vi genast rätta till uppgifterna på ett korrekt sätt.
Kontakta oss gärna på info@jacoblindh.se om du har frågor gällande hanteringen av era personuppgifter.
Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med er!