Projekt

Affär, lager och industri

​​​​​​​
Anpassat efter din verksamhet. Behöver du en byggnad för affär, lager eller industriverksamhet måste byggnaden vara funktionell för just ditt ändamål, samtidigt som designen ska följa varumärkets riktlinjer. Vi för en nära dialog med dig om utformning och material så att det är optimalt anpassat efter din verksamhet. Du kan din verksamhet och vet hur din lokal ska fungera, därför skapas den utifrån ett tätt samarbete i konstruktionsfasen. Är er verksamhet i behov av speciallösningar, lastbryggor eller fjärrstyrda portar har vi kompletta lösningar från ledande leverantörer.