Artiklar

Bygg din egen stålhall: En steg-för-steg-guide

​​​​​​​
Stålhallar har blivit ett populärt alternativ för både privatpersoner och företag som vill bygga en robust, kostnadseffektiv och flexibel byggnad. Att bygga en stålhall på egen hand kan vara ett utmanande men givande projekt. I den här artikeln kommer vi att ge dig en steg-för-steg-guide till hur du kan bygga din egen stålhall.

Steg 1: Planering och budgetering

​​​​​​​
Att bygga en stålhall är en stor investering och det är därför viktigt att du noggrant planerar ditt projekt och sätter en realistisk budget. I detta steg bör du ta dig tid att besvara följande frågor:

Storlek och design:

 • Hur stor yta behöver du i din hall?
 • Vilken takhöjd behöver du?
 • Ska hallen ha en eller flera våningar?
 • Behöver du kontorsutrymmen, verkstad eller lagerutrymme i hallen?
 • Vilka dörrar och portar behöver du?
 • Vilka fönster och takfönster behöver du?
 • Vilka krav har du på isolering och ventilation?
 • Vilken typ av takbeklädnad vill du ha?
 • Vilken typ av fasadbeklädnad vill du ha?

Användningsområde:

 • Hur ska du använda hallen?
 • Vilka typer av aktiviteter kommer att ske i hallen?
 • Vilka krav har du på belysning och ljudsystem?
 • Vilka krav har du på säkerhet och brandskydd?
 • Behöver du installera specialutrustning i hallen?

Plats:

 • Var på din tomt vill du bygga hallen?
 • Har du tillräckligt med utrymme för hallen?
 • Hur är markbeskaffenheten på platsen?
 • Behöver du göra markförberedelser innan du kan börja bygga?
 • Finns det tillräckligt med tillgång till el, vatten och avlopp?
 • Hur är trafikläget till platsen?

Budget:

 • Hur mycket har du budgeterat för ditt projekt?
 • Vilka kostnader ingår i din budget? (t.ex. materialkostnader, arbetskostnader, transportkostnader, bygglovskostnader)
 • Har du en buffert för oförutsedda kostnader?
​​​​​​​

Bygglov:

 • Behöver du bygglov för att bygga en stålhall på din tomt?
 • Vilka krav ställer kommunen på din byggnation?
 • Vilka handlingar behöver du skicka in till kommunen?
 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

Steg 2: Välj en leverantör

​​​​​​​
Att välja rätt leverantör är avgörande för att ditt projekt ska bli framgångsrikt. Det finns många leverantörer av stålhallar på marknaden, och de varierar i storlek, erfarenhet och erbjudande. Här är några tips för att du ska kunna välja den bästa leverantören för ditt projekt:

1. Gör din research:

 • Börja med att göra en research online och läs recensioner av olika leverantörer.
 • Be om offerter från minst tre leverantörer.
 • Jämför offerterna noggrant och se till att de inkluderar allt du behöver.

2. Kontrollera leverantörens erfarenhet:

 • Hur länge har leverantören varit verksam?
 • Har de erfarenhet av att bygga hallar av liknande storlek och design som din?
 • Har de goda referenser från tidigare kunder?

3. Utvärdera leverantörens erbjudande:

 • Vilka tjänster ingår i offerten?
 • Kan leverantören erbjuda en komplett lösning, inklusive projektering, leverans, montering och inredning?
 • Vilka garantier erbjuder leverantören?

4. Känn dig trygg med leverantören:

 • Har du en bra kontakt med leverantören?
 • Känner du dig trygg med att de kan leverera det du behöver?
 • Är leverantören lyhörd för dina behov och önskemål?

Här är några frågor du kan ställa till leverantören:

 • Hur länge har ni varit verksamma?
 • Hur många stålhallar har ni byggt?
 • Har ni erfarenhet av att bygga hallar av liknande storlek och design som min?
 • Kan ni erbjuda en komplett lösning, inklusive projektering, leverans, montering och inredning?
 • Vilka garantier erbjuder ni?
 • Vilka referenser har ni från tidigare kunder?
 • Kan jag besöka en av era hallar innan jag bestämmer mig?
​​​​​​​

Tips:

 • Be om offerter från flera leverantörer.
 • Kontrollera leverantörens referenser.
 • Se till att leverantören har garantier på sina produkter och tjänster.
 • Anlita en erfaren montör eller ett byggföretag.
 • Följ alla säkerhetsföreskrifter.
Genom att ta dig tid att välja rätt leverantör kan du vara säker på att du får en hall av hög kvalitet som uppfyller dina behov och önskemål.

Steg 3: Beställ din hall

​​​​​​​
När du har valt en leverantör som du känner dig trygg med är det dags att beställa din hall. För att leverantören ska kunna ge dig en korrekt offert och påbörja produktionen av din hall behöver du specificera följande:

Storlek:

 • Ange den totala ytan på din hall.
 • Ange takhöjden.
 • Ange om du vill ha en eller flera våningar.

Design:

 • Välj en takform (t.ex. sadeltak, pulpettak eller valmat tak).
 • Välj en fasadtyp (t.ex. sandwichpaneler eller plåt).
 • Välj typ av dörrar och portar.
 • Välj typ av fönster och takfönster.
 • Välj typ av takbeklädnad.
 • Välj typ av fasadbeklädnad.

Material:

 • Välj material för stommen (t.ex. stål eller aluminium).
 • Välj material för väggar och tak (t.ex. sandwichpaneler eller plåt).
 • Välj material för dörrar och portar.
 • Välj material för fönster och takfönster.

Andra detaljer:

 • Ange om du vill ha isolering och ventilation i din hall.
 • Ange om du vill ha belysning och ljudsystem i din hall.
 • Ange om du vill ha specialutrustning installerad i din hall.
 • Ange om du vill ha hjälp med markförberedelser och grundläggning.
 • Ange om du vill ha hjälp med montering av din hall.
​​​​​​​

Tips:

 • Be om en detaljerad offert från leverantören.
 • Se till att offerten inkluderar allt du behöver.
 • Kontrollera leveranstiden och betalningsvillkoren.
 • Skriv ett avtal med leverantören som specificerar alla detaljer i din beställning.
Genom att noggrant specificera dina behov och önskemål kan du vara säker på att du får en hall som uppfyller dina förväntningar.

Steg 4: Förberedelser

​​​​​​​
Innan du kan påbörja monteringen av din stålhall krävs noggranna förberedelser på platsen. Här är en detaljerad guide till de viktigaste stegen:

1. Markberedning:

 • Gräv en grund: Beroende på hallens storlek och konstruktionstyp kan en platta på mark, betongplatta eller grävd grund behövas. Konsultera en konstruktör för att avgöra den optimala grundlösningen för ditt projekt.
 • Jämna ut marken: Se till att marken där hallen ska stå är jämn och stabil. Använd en markvibrator eller packningsmaskin för att komprimera jorden och skapa en solid bas.
 • Dränering: Installera ett dräneringssystem för att förhindra vattenansamling runt hallen. Detta kan inkludera dräneringsrör, brunnar och dagvattenledningar.

2. Anslutningar:

 • El: Se till att elförsörjningen är framdragen till platsen och att den har tillräcklig kapacitet för hallens behov.
 • Vatten: Om vatten behövs i hallen, installera vattenledningar och anslut dem till kommunalt vatten eller en brunn.
 • Avlopp: Installera ett avloppssystem för att hantera spillvatten från hallen.

3. Tillfälliga konstruktioner:

 • Byggbod: Om du behöver en plats för att förvara verktyg och material under monteringsprocessen, bygg en tillfällig bod på platsen.
 • Stängsel: Sätt upp ett stängsel runt arbetsplatsen för säkerhet och för att hindra obehöriga från att komma in.

4. Andra förberedelser:

 • Bygglov: Se till att du har alla nödvändiga tillstånd och bygglov innan du påbörjar arbetet.
 • Säkerhetsföreskrifter: Följ alla säkerhetsföreskrifter och använd lämplig skyddsutrustning under arbetet.
​​​​​​​

Tips:

 • Anlita en erfaren entreprenör för att utföra markberedningen och grundläggningsarbetet.
 • Se till att du har en detaljerad tidsplan för hela projektet.
 • Kommunicera regelbundet med leverantören och montörerna för att säkerställa en smidig process.
Genom att noggrant förbereda platsen kan du skapa en optimal grund för en framgångsrik montering av din stålhall.

Steg 5: Montering

​​​​​​​
Monteringen av en stålhall är en komplex process som kräver specialistkunskaper och utrustning. Det är därför avgörande att du anlitar en erfaren montör eller ett byggföretag som har goda referenser och kan garantera en korrekt och säker montering.

Här är en detaljerad guide till monteringsprocessen:


1. Leverans:

 • Stålhallens komponenter levereras till platsen i moduler.
 • Kontrollera att leveransen är komplett och att alla komponenter är i gott skick.

2. Montering av stommen:

 • Stålbalkarna monteras ihop enligt ritningar och anvisningar.
 • Stommen stabiliseras med stag och avbäringsbalkar.

3. Montering av väggar och tak:

 • Vägg- och takpaneler monteras på stommen.
 • Panelerna fästs med skruvar eller bultar.
 • Fogar och skarvar tätas för att förhindra vatteninträngning.

4. Installation av dörrar, portar och fönster:

 • Dörrar, portar och fönster monteras i väggarna.
 • Se till att de är korrekt justerade och säkrade.

5. Inredning och installation av utrustning:

 • Om du har beställt inredning, monteras den nu.
 • Eventuell utrustning, som belysning, ventilation och elsystem, installeras.

6. Kontroll och besiktning:

 • En slutkontroll av hallen utförs för att säkerställa att allt är korrekt monterat och att den uppfyller alla krav.
 • En besiktning kan utföras av en oberoende part för att garantera säkerheten och kvaliteten på konstruktionen.
​​​​​​​

Tips:

 • Anlita en erfaren montör eller ett byggföretag med goda referenser.
 • Se till att montörerna har all nödvändig utrustning och skyddsutrustning.
 • Följ alla säkerhetsföreskrifter under monteringsprocessen.
 • Kommunicera regelbundet med montörerna och leverantören för att säkerställa en smidig process.
Genom att anlita en erfaren montör och noggrant följa anvisningarna kan du vara säker på att din stålhall monteras på ett korrekt och säkert sätt.

Steg 6: Inredning och installation


När din stålhall är monterad kan du börja inreda den och installera den utrustning du behöver för att skapa en funktionell och bekväm miljö. Här är några tips och idéer för att komma igång:

Inredning:

 • Golv: Välj ett golvmaterial som passar dina behov och användningsområde. Betonggolv är vanligt i stålhallar, men andra alternativ som epoxygolv, klinkers eller trägolv kan också vara lämpliga.
 • Väggar: Väggarna i en stålhall kan lämnas obehandlade eller kläs med olika material för att förbättra estetik och akustik. Vanliga alternativ inkluderar gipsväggar, träpaneler eller akustikplattor.
 • Tak: Taket i en stålhall kan lämnas öppet eller isoleras och kläs med akustikplattor för att förbättra ljudmiljön.
 • Belysning: Installera lämplig belysning för din verksamhet. LED-belysning är ett energieffektivt och modernt alternativ.
 • Ventilation: Se till att hallen har god ventilation för att förhindra kondens och fuktproblem.
 • Uppvärmning: Om du behöver värma upp hallen, installera ett lämpligt värmesystem.

Installation:

 • El: Installera elsystem och eluttag för att driva belysning, utrustning och maskiner.
 • Vatten och avlopp: Om du behöver vatten och avlopp i hallen, installera ledningar och anslut dem till kommunalt vatten eller en brunn.
 • Säkerhetssystem: Installera säkerhetssystem som brandlarm, övervakningskameror och inbrottslarm för att skydda din egendom.
 • Utrustning: Installera den utrustning du behöver för din verksamhet, t.ex. verktyg, maskiner, kontorsmöbler eller lagerhyllor.
​​​​​​​

Tips:

 • Be om offerter från flera leverantörer för inredning och installation.
 • Kontrollera leverantörens referenser.
 • Se till att leverantören har garantier på sina produkter och tjänster.
 • Anlita en erfaren montör eller ett byggföretag för installation av utrustning och system.
 • Följ alla säkerhetsföreskrifter under installationsprocessen.
Genom att noggrant planera din inredning och installation kan du skapa en stålhall som perfekt passar dina behov och önskemål.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en kostnadsfri offert!


Telefon
046-26 10 400
E-post:
info@jacoblindh.se

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!
Jacob Lindh AB – din specialist på stålhallar